#32 Noria

Er heeft zich weer een plastic soep-bestrijder aan het front gemeld. Noria gaat het gevecht aan met twee machines die het probleem dicht bij de bron willen aanpakken.

Het bedrijf ontwikkelt een methode om op een duurzame manier plastic afval uit het water te verwijderen. Dit doen het met de zogeheten 3R-methode: Research, Remove, Recycle. “Research betekent dat we het probleem in kaart brengen door te kijken naar de bronnen en de verwachte verspreiding van het plastic afval”, vertelt co-founder Rinze de Vries. “Door dit onderzoek kunnen wij de beste locaties selecteren om het afval te verwijderen, Remove dus. Dit verwijderen doen wij met verschillende systemen die voor verschillende situaties met ieder hun eigen eigenschappen zijn ontworpen.”

De CirCleaner

Eén daarvan is de CirCleaner, een machine met vijf scheppen rondom een holle as die tegen de waterstroming indraaien. Op die manier worden flesjes, verpakkingen en ander plastic rommel opgevist en naar een container afgevoerd. Daarnaast is er de CanalCleaner. De Delftse start-up doet momenteel een pilot in Groningen om te zien hoe plastic via de binnenwater de Waddenzee instroomt. “We bestuderen hoe de plastic soep het beste kan worden opgevangen en wat de invloed is bijvoorbeeld wind en stroming. Daarnaast kijken we goed naar de herkomst van de plastics.” Het project wordt gesubsidieerd door het Waddenfonds.

Recyclen

Dan is er nog de derde fase, die gaat over het recyclen. Dat doet Noria op twee manieren. “Als eerste up-cyclen wij plastic tot nieuwe producten zoals afvalbakken of grijpers voor vrijwilligers die plastic uit het milieu willen verwijderen. Als tweede analyseren wij het plastic op zo’n manier waardoor wij de bron kunnen achterhalen en zodoende preventieve oplossingen kunnen adviseren aan lokale overheden”, aldus De Vries.

YES!Delft

Noria werd opgericht in 2018 door Rinze de Vries en Arnoud van der Vaart. Ze werkten hiervoor bij Movares en deden mee aan het startup-programma van YES!Delft waar ze nog steeds kantoorruimte huren.