8 oktober 2018

Ambities onvoldoende om opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken

Als de ambities van alle landen die het Parijs-akkoord hebben ondertekend, worden uitgevoerd, is dat niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot de gewenste 1,5 graad. Zelfs niet als ze worden aangevuld met zeer uitdagende verhogingen van de ambities na 2030. Dat concludeert het klimaatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties in een speciaal rapport dat vandaag is verschenen. Het IPCC-rapport wordt gezien als het belangrijkste sinds het Klimaat van Parijs in 2015.

Het rapport zet de verschillende gevolgen uiteen van een scenario waarin de aarde met 1,5 graad opwarmt en een waarin de opwarming 2 graden bedraagt. Om te voorkomen dat we in de toekomst CO₂ uit de lucht moeten halen, is het volgens het IPCC nodig dat de wereldwijde CO₂-uitstoot al ver voor 2030 begint af te nemen. De CO₂-uitstoot moet dan in 2030 met ongeveer 45% zijn afgenomen ten opzichte van 2010, om rond 2050 op nul uit te komen. In een 2 graden-scenario heeft de wereld nog tot 2075 de tijd om op nul uit te komen.

Volgens het IPCC is het technisch mogelijk om de opwarming drastisch te laten afnemen, maar zijn snelle en verreikende veranderingen vereist van onder andere in de energie-industrie. In het scenario van het IPCC zal kernenergie en de afvang en opslag van CO₂ een rol spelen in de transitie.

Lees het volledige artikel in het FD.