30 augustus 2018

Biomassa kost meeste landschapsruimte

Biomassa neemt van alle vormen van energie de meeste landschapsruimte in beslag. Aardgas de minste. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Leiden. Onderzoeker Paul Behrens heeft uit 54 Amerikaanse wetenschappelijke publicaties 177 berekeningen verzameld van verschillende soorten energie in combinatie met de ruimte die de productie ervan nodig heeft.

Aardgas, kernenergie, olie, steenkool, zonne-energie, geothermie, windenergie, waterkracht en biomassa. In die volgorde -van weinig naar veel- slokt de productie van energie ruimte op. Voor biomassa is er een gemiddeld vermogen gevonden van 0,13 W per vierkante meter. Biomassa neemt daarmee de meeste plek in. “Dat komt doordat biomassa zelf grote velden inneemt waar de planten moeten groeien. Het gaat dus niet zo zeer om de plek die biomassa-installatie inneemt”, aldus Behrens. In Nederland wordt in die zin niet op grote schaal biomassa geproduceerd. Er zijn hier geen grote suikerrietplantages, maar in Zuid-Amerika neemt de productie van suikerriet voor biobrandstof wel toe.

Behrens wil met zijn onderzoek geen angst aanjagen. “Ik ben voorstander van duurzame energie, daar gaan we met zijn allen naartoe. Wat ik wil zeggen is dat Nederlanders moeten beseffen dat in de toekomst hun landschap er anders uit zal zien. Als ze om zich heen kijken dan zullen ze, als we zoveel energie op willen wekken als dat gepland staat, overal windturbines en zonnepanelen zien staan.”

Lees het volledige artikel in Energeia