ANP

Een schoorsteen op het terrein van staalproducent Tata Steel.

4 oktober 2019

CO2-pijpleiding bij Amsterdam is haalbaar

Een CO2-pijpleiding in het Noordzeekanaalgebied is haalbaar, concluderen Gasunie, EBN, Tata Steel en het havenbedrijf van Amsterdam. Dat betekent dat er nu gewerkt kan gaan worden aan een daadwerkelijk projectplan. Dat project heeft de  naam Athos, meegekregen: Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub and Offshore Storage.

Niet te verwarren met het Rotterdamse CO2-infrastructuurproject Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage, eveneens van Gasunie en EBN. Porthos is al een stuk verder gevorderd: de eerste bureaucratisch horde, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, is daar afgerond.

Haalbaarheid

Het Athos-project is nog niet zover, legt Gasunie-woordvoerder Michiel Bal, uit. “De eerste stap is om te kijken of het in de regio mogelijk is, met het afvangen, transporteren, opslaan, hergebruik, de vraag naar CO2, enzovoorts. De conclusie is dat het haalbaar is.”

De volgende stap is nu een projectplan, dat vervolgens meer duidelijkheid moet geven over de economische haalbaarheid en de benodigde financiële investeringen.

Lees voor meer achtergrond het hele artikel op Energeia.