ANP
26 maart 2020

Coronacrisis kan averechts effect hebben op behalen klimaatdoelen

De VNCI, de branchevereniging van de chemische industrie, maakt zich ernstige zorgen over het behalen van de energiebesparingsopgave van 9 PJ. De organisatie roept haar leden op om een flinke tand bij te zetten.

De opgave voor de chemie bedraagt een besparing van 4,7 PJ in 2020, aldus hoofd energie bij VNCI Martijn Broekhof. Bij de laatste officiĆ«le meting leek de sector nog uit te komen op een totaal van 5,8 PJ. Een overschot dus. De afspraak was dat dergelijke overschotten zouden kunnen worden verhandeld met bedrijven die tekort kwamen. Die bedrijven hangt namelijk een boete van Wiebes boven het hoofd. Maar die uitwisseling wil niet van de grond komen, aldus Broekhof, met als gevolg dat de animo onder bedrijven om zo’n surplus te realiseren ook afneemt.

Coronacrisis
Dat kan een rol hebben gespeeld bij het afnemen van het surplus, wellicht nog belangrijker is dat de sector ook kampt met de gevolgen van de stikstofcrisis, die vergunningstrajecten en bouwprojecten stil legde en de lange duur van de onderhandelingen rondom het Energieakkoord. Onduidelijkheid over subsidies, belastingen en doelstellingen maken dat bedrijven soms een beslissing om een grootscheepse aanpassing van de installaties uitstellen.

De huidige coronacrisis kan eveneens een averechts effect hebben op het behalen van de doelstellingen. Weliswaar loopt het energieverbruik terug als de bedrijvigheid door economische malaise afneemt, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de energiebesparingsdoelen worden gehaald. Die worden namelijk gemeten op basis van aangedragen en goedgekeurde projecten. Als die projecten niet doorgaan doordat bedrijven het financieel benauwd krijgen, dan betekent dat juist dat de doelen verder uit zicht raken.

Lees voor het gehele artikel Energeia.