8 oktober 2018

Disruptieve energietransitie kan financiële sector hard raken

De transitie naar schone energiebronnen kan grote gevolgen krijgen voor de financiële stabiliteit. Vooral als de overgang door plotse beleidswijzigingen of ingrijpende technologische ontwikkelingen met schokken verloopt. Onderzoek van De Nederlandse Bank toont aan dat de Nederlandse financiële sector met ‘substantiële verliezen’ te maken kan krijgen, variërend van €48 mrd tot €159 mrd.

DNB adviseert de overheid om tijdig en effectief klimaatbeleid te voeren, waardoor de noodzaak voor abrupte beleidsmaatregelen afneemt. Financiële instellingen kunnen mogelijke gevolgen dan doorrekenen in hun risico-analyses en er tijdig rekening mee houden.

DNB heeft stresstesten gehouden om de effecten van de energietransitie op financiële instellingen te meten. Lees in het FD van welke scenario’s deze stresstesten uitgaan.