ANP/Bart Maat

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad

5 juli 2018

Doorrekening klimaatakkoord loopt vertraging op

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen dat oud-minister Ed Nijpels dinsdagmiddag presenteert, zal nog niet volledig kunnen worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). De reden is dat industrie, milieubeweging en andere belanghebbenden nog geen antwoord hebben op de vraag wie er opdraait voor de verduurzaming.

Bijvoorbeeld als het gaat over transport zijn de gesprekken nog niet concreet genoeg om de uitkomsten door te kunnen rekenen. Een ander struikelblok is de onderlinge afhankelijkheid van de tafels. Elektriciteitscentrales moeten bijvoorbeeld ruim 20 megaton CO2 besparen in 2030, maar ook meer stroom produceren om aan de vraag van de industrie te voldoen.

Klimaattafels

Het klimaatakkoord moet de opvolger worden van het huidige energieakkoord. De afgelopen maanden hebben tientallen partijen aan vijf ‘klimaattafels’ onderhandeld over een pakket nieuwe maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% terug te dringen in 2030 en met 95% in 2050, zoals wordt vastgelegd in de eerder deze week aangekondigde Klimaatwet.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de uitkomst van de onderhandelingen in de zomer te laten doorrekenen door het PBL, waarna het kabinet er over kan debatteren en er eind dit jaar een definitief akkoord kan worden getekend. Of dat nog haalbaar is, is onduidelijk.

Meer lezen: FD