ANP

Duitsland is verantwoordelijk voor 22% van de totale Europese broeikasuitstoot.

20 januari 2020

Duitsland wil eerder af van steen- en bruinkool

Duitsland stopt mogelijk al een paar jaar eerder met de productie van steenkool en bruinkool. Dat valt op te maken uit een nieuw akkoord over vervuilende brandstoffen dat de bondsregering en de deelstaten met elkaar zijn overeengekomen.

Dat steen- en bruinkool er in Duitsland uitgaan, was al eerder duidelijk. De Duitse regering maakte vorig jaar namelijk bekend dat de productie in 2038 zou stoppen. Niet alle deelstaten waren daar even gelukkig mee. Noordrijn-Westfalen, Brandenberg, Saksen en Saksen-Anhalt lagen lange tijd dwars, omdat ze vreesden veel banen te verliezen.

Lange onderhandelingen

Volgens Duitse media is er de afgelopen week tot diep in de nacht onderhandeld en zo uiteindelijk toch een akkoord bereikt. De deadline van 2038 blijft overeind, maar er volgt nog een tussentijdse evaluatie, zo ergens tussen 2026 en 2029. Op basis daarvan kan worden besloten om de deadline alsnog naar voren te halen, naar 1 januari 2035.

Net als in Nederland maken ook de Duitsers werk van schonere energie. Het is de bedoeling dat dit jaar zeker acht steen- en bruinkoolcentrales dichtgaan. De eigenaren van die centrales worden gecompenseerd, zo valt in de gesloten overeenkomst te lezen. Daarvoor is ruim 4,3 miljard euro uitgetrokken.

Deelstaten gecompenseerd

Daarnaast krijgen ook de deelstaten een flinke zak met geld om steen- en bruinkool geleidelijk af te stoten. Het zou gaan om tientallen miljarden euro’s. Verder belooft de bondsregering om nog eens 26 miljard euro te investeren in infrastructurele werken, bedoeld om het verlies aan banen op te vangen.

Opvallend genoeg openen de Duitsers binnenkort nog wel een gloednieuwe kolencentrale, in het Ruhrgebied. De bouw daarvan begon jaren geleden al, maar liep veel vertraging op door allerlei technische problemen en bezwaarprocedures van klimaatactivisten. De centrale draait op steenkool en heeft 1,5 miljard euro gekost.

Werk aan de winkel

Duitsland heeft nog een lange weg te gaan op het pad naar een duurzamer bestaan. Het land is verantwoordelijk voor 22% van de totale Europese broeikasuitstoot. Daarmee heeft het de twijfelachtige eer koploper te zijn in de EU.

Ondanks ambitieuze klimaatdoelstellingen wordt nog steeds een derde van de Duitse honger naar energie gestild met het sterk vervuilende steenkool en bruinkool. In zowel eigen land als vanuit de EU klinkt de roep om een meer duurzame energievoorziening steeds luider.