ANP

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, tijdens de ondertekening van het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord.

8 augustus 2019

Energie Nederland geeft officieel goedkeuring aan Klimaatakkoord

Branchevereniging Energie Nederland heeft in een brief haar steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord dat het kabinet dat afgelopen juni presenteerde. “Als motor en hofleverancier van de energietransitie zijn wij klaar voor een hogere versnelling naar het doel van 49% CO2-reductie in 2030”, schrijft de branche in een brief. De brief is het antwoord op de oproep van Klimaatakkoord-voorzitter Ed Nijpels aan alle organisaties om zich te committeren, aldus Energie Nederland-woordvoerder Drea Berghorst in Energeia.

“We waren al begonnen, en nu zetten we de versnelling in”, zegt Berghorst tegen Energeia. “We gaan er werk van maken om het hele takenpakket ten uitvoer te brengen.” De branchevereniging schrijft dat zij zich verbindt aan de afspraken waar zij direct bij betrokken is. Dat zijn niet alleen de afspraken die zijn gemaakt aan de elektriciteitstafel, licht Berghorst toe, maar ook afspraken die zijn gemaakt aan de mobiliteitstafel en de tafel voor de gebouwde omgeving.

De instemming van Energie Nederland is zeker niet onverwacht. De gesprekken aan de elektriciteitstafel verliepen relatief voorspoedig. “Het concept-akkoord dat er in december lag heeft redelijk ongeschonden de eindstreep gehaald”, aldus Berghorst. In een interview op de eigen site gaf ook minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de tafel een pluim: “Het werk aan de tafels was geen wedstrijd, maar was het zo geweest dan was de elektriciteitstafel het eerst over de finish met de zwaarste rugzak. Dat vind ik knap.”

Zorgen

Toch staan er ook zorgen in de brief die Energie Nederland verstuurde. De branchevereniging noemt “de concreetheid en duidelijkheid van plannen van andere sectoren” nog een punt van aandacht, en zegt: “Ten aanzien van deze plannen is er daarom nog wel zorg over hoe de verduurzaming hier op een economisch verantwoorde manier van de grond komt en reductiedoelen worden gehaald.”

De industrie is één van de sectoren die het belangrijkst is voor de energiebedrijven. De vraag naar elektriciteit uit de industrie bepaalt voor een deel de investeringen die energiebedrijven in het produceren van die elektriciteit. “Om te kunnen anticiperen op de elektriciteitsvraag in 2030 moeten we eigenlijk in 2021 al een beeld hebben van hoe de elektrificatie eruit gaan zien”, aldus Berghorst. De elektriciteitssector en de industrie zijn met elkaar verweven. “Het is belangrijk om daar elke keer op te wijzen.”

Financiële sector

De financiële sector, in de vorm van vijftig banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, zetten begin juli de handtekening onder het Klimaatakkoord. De sector was daarmee de eerste. De sector had overigens geen doelen gekregen in het Klimaatakkoord zelf, maar verplicht zich met de handtekening wel tot het rapporteren over de gevolgen voor het klimaat van gedane investeringen en financieringen. Jaarlijks zal de sector hierover rapporteren.

Brief Energie Nederland deelname Klimaatakkoord

Bron: Energeia