ANP

Het aantal François-langoeren in het wild is de afgelopen decennia dan ook stevig verminderd.

6 mei 2019

Miljoen dieren- en plantensoorten dreigen uit te sterven

Rond een miljoen soorten dieren en planten dreigen uit te sterven. Dit betekent dat het voortbestaan van een op de acht dier- of plantensoorten wordt bedreigd. Dit concludeert het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) in een omvangrijk rapport dat maandagmiddag in Parijs is gepresenteerd.

Het IPBES is opgericht onder auspiciën van de Verenigde Naties. Bij de organisatie zijn 132 landen aangesloten. IPBES-voorzitter Robert Watson noemt de bevindingen van het rapport ernstig. ‘De gezondheid van de ecosystemen waarvan wij en alle andere soorten op aarde afhankelijk zijn, verslechtert sneller dan ooit. We tasten de grondslagen aan van onze economieën, ons voortbestaan, de voedselzekerheid, de gezondheid en de kwaliteit van leven wereldwijd.’

Menselijke oorzaak

Driekwart van de ecosystemen op het land en twee derde van de levensgemeenschappen op zee zijn volgens de 145 IPBES-deskundigen aanmerkelijk door mensen veranderd. Een derde van het landoppervlak en driekwart van al het zoet water wordt inmiddels gebruikt voor landbouwdoeleinden. De agrarische productie is sinds 1970 met 300% gestegen. Het grondstoffenverbruik verdubbelde sinds 1980.

Volgens het IPBES-rapport wordt 40% van de soorten amfibieën met uitsterven bedreigd. Sinds de zestiende eeuw zijn minstens 680 soorten gewervelde dieren uitgestorven. Alleen al het dreigende uitsterven van bestuivende insectensoorten zou jaarlijks resulteren in $235 mrd tot $577 mrd minder oogstopbrengsten.

Bron: FD