ANP
19 juni 2019

Nederland hoort bij meest innovatieve landen in Europa

Nederland is één van de meest innovatieve landen in de Europese Unie. Alleen de Scandinavische lidstaten scoren hoger in een onderzoek van de Europese Commissie naar de innovatiekracht van landen.

De Commissie onderzoekt sinds 2011 jaarlijks de mate van innovatie in landen en regio’s aan de hand van meerdere indicatoren. Het gaat onder meer om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs, uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, aantal gedeponeerde merken en patenten en omvang van de hightecheconomie.

Utrecht en Noord-Brabant

In 2011 stond Nederland nog op de zesde plaats in het innovatie-onderzoek van de Commissie. Naast de drie Scandinavische landen Zweden, Finland en Denemarken scoorden toen Luxemburg en Duitsland beter. De innovatiekracht van Nederland lag toen 19% boven het Europees gemiddelde. Vorig jaar was dat gegroeid naar 35% ten opzichte van het EU-gemiddelde in 2011.

In een vergelijking op regionaal niveau presteren de provincies Utrecht en Noord-Brabant sterk. Ook Noord-Holland hoort bij de top 25 regio’s.

FD: Bron EC

Voor een uitgebreider artikel, zie het FD.