Koen van Weel/ANP
27 juni 2018

Nederland krijgt jaarlijkse Klimaatdag

Om de geboorte van Klimaatwet te vieren, krijgt Nederland een jaarlijkse Klimaatdag. De vierde donderdag van oktober wordt voortaan omgedoopt tot deze klimaat evenknie van Prinsjesdag. Dat hebben VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP besloten.

Klimaatwet

Samen presenteren zij vandaag hun langverwachte Klimaatwet. Daarin is vastgelegd dat de CO2 uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we met z’n allen 95 procent minder CO2 uitstoten. Daarnaast moet in datzelfde jaar de hele elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn.

Klimaatnota

Op de jaarlijkse Klimaatdag wordt getoetst of Nederland op schema ligt om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt de ontwikkelingen in kaart. Op basis van de Klimaat- en Energieverkenning maakt het kabinet een klimaatnota. Op basis daarvan wordt besloten of aanvullend beleid nodig is om de doelen te halen.

Voor meer informatie over de klimaatwet, lees ‘Klimaatwet legt CO2-reductie wettelijk vast‘ op de website van het FD.