4 oktober 2018

Ook de massa moet nu aan de deelauto

Tot 2021 komen er 60.000 deelauto’s bij als het aan het kabinet, gemeentes en autodeelbedrijven ligt. Douceurtjes worden ingezet om autorijders te verleiden te focussen op autogebruik in plaats van bezit.

‘Auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil’, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat donderdag tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. Zij tekende daar een Green deal waarmee zij en veertig betrokken partijen, de ambitie onderstreepte om het aantal deelauto’s tot 2021 op te schroeven naar honderdduizend en het aantal gebruikers naar 700.000.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat autodelers 8 tot 13% minder CO2 uitstoten omdat zij de auto bewuster gebruiken.

Bron: FD.nl