15 augustus 2018

Schone energie uit zeewater stap dichterbij

De Universiteit van Leiden heeft een ontdekking gedaan die de directe productie van waterstof uit zout zeewater mogelijk kan maken. Bij de splitsing van zout water in waterstof en zuurstof komt giftig chloorgas vrij. De onderzoeksgroep van de universiteit heeft een katalysator ontdekt die dit minimaliseert.

“Het is een oude droom die mensen in de chemische sector hebben: het maken van waterstof uit zeewater”, vertelde hoogleraar Marc Koper van het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek aan Energeia. Waterstof wordt geproduceerd door waterelektrolyse waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Bij de splitsing van zeewater komt, vanwege het zoutgehalte van het zeewater, chloorgas vrij. Die stof is giftig, maar Koper heeft met zijn onderzoeksgroep een katalysator ontdekt die de productie van chloorgas tijdens die splitsing minimaliseert. Het artikel is gepubliceerd in de Journal of the American Chemical Society.

Waterstof is op dit moment een belangrijke kandidaat als een mogelijke duurzame vervanging van fossiele brandstoffen. Met zeewater heeft zeker Nederland een grote voorraad aan potentieel waterstof. Maar het is nu nog niet zover dat er grote hoeveelheid waterstof uit zeewater geproduceerd kan worden. De reden is dat de metaaloxide die een belangrijke rol heeft in het onderdrukken van de vorming van chloorgas, mangaanoxide, erg snel oplost in water. De uitdaging is om een soortgelijke stof stabiel te houden in water.

Lees voor meer achtergrond het artikel op Energeia
En een toelichting van de Universiteit van Leiden.