Foto: Shutterstock

21 september 2018

Tuinders werken samen met Gasunie voor energietransitie

Gasunie en LTO Glaskracht gaan de mogelijkheden verkennen voor gezamenlijke projecten om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren. De glastuinbouw staat voor een grote opgave. Het gasverbruik moet omlaag en dus zijn andere bronnen nodig voor warmte en CO2. De sector heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

LTO Glaskracht wil nu de expertise van Gasunie gebruiken om verder te komen. Naast genoemde technieken zijn er ook mogelijkheden voor het omzetten van plantaardige restproducten in groen gas voor kasverwarming, voor het gebruik van waterstof en voor warmtenetten met een andere, externe bron. “De uitdaging is om dit alles technisch en economisch te laten werken”, zegt Hans Coenen, directeur Business Development van Gasunie. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht, vult aan: “Door onze expertise en inzet te bundelen kunnen we op meerdere terreinen het verschil maken.”

Dit stuk is gebaseerd op een artikel in Energeia.