Lex van Lieshout/ANP
1 februari 2021

Verduurzamen dankzij corona

Steeds meer bedrijven investeren in het verduurzaming. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ING onder ruim 250 bedrijven.

Het zijn vooral de grotere bedrijven (250-1000 medewerkers) die hiermee aan de slag zijn gegaan. Bijna 80% ziet in de coronacrisis een sterkere noodzaak om hun eigen processen verder te vergroenen. Ze doen dat niet alleen voor een beter milieu, maar ook om kosten te besparen en verspilling te voorkomen. Ook de toekomst van het bedrijf veiligstellen blijkt een belangrijke drijfveer.

Bedrijfseconomische voordelen

Zichzelf onderscheiden en de continuïteit van het bedrijf te waarborgen spelen ook een rol”, zegt Annemein Kolk. Ze is directeur Zakelijk bij ING. “Bedrijven noemen daarnaast nog allerlei bedrijfseconomische voordelen die duurzaam ondernemen hen oplevert. Denk aan voorrang bij opdrachten, een beter bedrijfsmodel en een hogere marge.” De bank ziet dat grote bedrijven nu echt vaart maken met verduurzaming, terwijl het mkb zich juist wat inhoudt. “Dat is goed te begrijpen omdat men het afgelopen jaar en ook nu vooral gericht is op overleven in de crisis. Dat maakt het des te belangrijker om straks bij economisch herstel te kiezen voor duurzame investeringen”, aldus Kolk.

Energie besparen en recyclen

Ruim de helft van de bedrijven (59%) is al veel bezig met verduurzamen, onder grootbedrijven is dat zelfs driekwart. Het gaat meestal om relatief makkelijk door te voeren maatregelen zoals energiebesparing, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, waterbesparing en het gebruiken van duurzame energie. Toch blijkt dat er steeds meer bedrijven zijn die ook aan CO2-reductie (29%) doen, duurzame producten en productiemethodes ontwikkelen (18%) of circulair produceren (16%).

Veel bedrijven gaan ervan uit dat ze de investeringen binnen vijf tot tien jaar hebben terugverdiend. Vaak doen ze dat uit eigen zak, toch zien banken dat er in 2020 vaker gebruik is gemaakt van subsidies en leningen