Joop Mulder

De nieuwe kwelder die Bruno Doedens en Machiel Spaan in Terschelling maakten, geïnspireerd door Mondriaan.

12 mei 2018

Waddenku(n)st maakt bewust van Fries landschap

Voor de complete ervaring zit je zes uur lang op een bankje langs de waddenkust. Sense of Place is ‘slow art’ die je bewust maakt van watermanagement, polders, dijken, kwelders, en hoe het prachtige landschap verandert met de getijden.

De bedenker, Joop Mulder, is tevens de oprichter van theaterfestival Oerol. Over dit nieuwe project zegt hij “Ik ben altijd op zoek geweest naar de verbinding tussen natuur en kunst. Na 36 jaar nam ik afscheid van het theater. In de kunstprojecten van Sense of Place geef ik de hoofdrol aan de natuur. Ik ben hiernaartoe gegroeid”.

Lees meer over dit project in FD Persoonlijk.